Hlavní stránka Hlavní stránka Hlavní stránka
Hlavní stránka Hlavní stránka           Informační portál obecního úřadu Hlavní stránka
Hlavní stránka Opravné prostředky


Historie obce
Fotogalerie historických fotografií
Obecní úřadZastupitelstvo obceÚřední deskaUsnesení zastupitelstvaVyhláškyRozpočty obcePovinné informaceUbytovnaJezdecký oddíl TJ Agro ChebAkceCzech POINT


Orientační mapka
Výstrahy, rady, informace

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě  do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst.4. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího  stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Jde - li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal a je oprávněn za něj jednat.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

© Karlovarský kraj     |     Prohlášení o přístupnosti