Zápis č. 47/05

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 30.12.2005

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

          1. Rozpočtová změna č.3

 

Ad 1) Rozpočtová změna č.3

OZ projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.3 ( změna je přílohou zápisu )

Hlasování: 7 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

Balko Karel

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 30.12.2005

 

 

 

 

Bod 468  Rozpočtová změna č.3

OZ schvaluje rozpočtovou změnu č.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Balko                                                                                            Ing.Stanislav Dušek

starostka obce                                                                                     místostarosta obce