Obec Nebanice

 

Rozpočet na rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ZA PARA

 

SOUČET PARA

 

 

 

 

PŘÍJMY 

 

 

0000

 

 

 

Daňové příjmy, převody

 

3 257 000,00  

1012

 

 

 

Podnikání v zemědělství

 

0,00  

2310

 

 

 

Vodní hospodářství

 

11 000,00  

3419

 

 

 

Ostatní tělovýchovná činnost

 

60 000,00  

3429

 

 

 

Zájmová činnost a rekreace (UBY)

 

70 000,00  

3612

 

 

 

Bytové hospodářství

 

41 000,00  

3613

 

 

 

Nebytové hospodářství

 

17 500,00  

3632

 

 

 

Pohřebnictví

 

1 000,00  

3639

 

 

 

Komunální služby

 

5 000,00  

3722

 

 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

 

45 000,00  

3743

 

 

 

Rekultivace půdy

 

6 000,00  

3745

 

 

 

Péče o vzhled obcí

 

0,00  

6171

 

 

 

Činnost místní správy

 

2 000,00  

6310

 

 

 

Obecné příjmy z finančních operací

 

8 000,00  

6320

 

 

 

Pojištění funkčně nespecifikované

 

0,00  

6399

 

 

 

Ostatní finanční operace

 

1 500,00  

 

 

 

 

PŘÍJMY  CELKEM

3 525 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE

 

 

2212

 

 

 

Silnice

 

25 000,00  

2310

 

 

 

Vodní hospodářství

 

25 000,00  

3111

 

 

 

Předškolní zařízení

 

0,00  

3113

 

 

 

Základní školy

 

255 000,00  

3314

 

 

 

Činnosti knihovnické

 

11 000,00  

3399

 

 

 

Ostatní záležitosti kultury

 

30 000,00  

3419

 

 

 

Ostatní tělovýchovná činnost

 

60 000,00  

3421

 

 

 

Využití volného času dětí a mládeže

 

0,00  

3429

 

 

 

Ostatní zájmová činnost a rekreace

 

44 000,00  

3611

 

 

 

Podpora individuální bytové výstavby

 

0,00  

3612

 

 

 

Bytové hospodářství

 

502 000,00  

3613

 

 

 

Nebytové hospodářství

 

0,00  

3631

 

 

 

Veřejné osvětlení

 

145 000,00  

3632

 

 

 

Pohřebnictví

 

0,00  

3635

 

 

 

Územní plánování

 

0,00  

3639

 

 

 

Komunální služby

 

83 000,00  

3722

 

 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

 

210 000,00  

3745

 

 

 

Péče o vzhled obcí

 

0,00  

4222

 

 

 

Veřejně prospěšné práce

 

139 000,00  

4319

 

 

 

Ostatní sociální péče

 

0,00  

5512

 

 

 

Požární ochrana – dobrovolná část

 

0,00  

5521

 

 

 

Integrovaný záchranný systém

 

0,00  

6112

 

 

 

Zastupitelstva obcí

 

653 000,00  

6171

 

 

 

Činnost místní správy

 

470 707,31  

6310

 

 

 

Obecné příjmy z finančních operací

 

905 000,00  

6320

 

 

 

Pojištění funkčně nespecifikované

 

37 000,00  

6399

 

 

 

Ostatní finanční operace

 

500,00  

 

 

 

 

VÝDAJE CELKEM

3 595 207,31  

 

 

 

 

 

Schválen dne 31.března 2010 číslem usnesení 472