Zápis č. 36/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 15.3.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

  1. Vyhlášení záměru prodeje

 

 

Ad. 1.  OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje pozemkových parcel č. 172/54, 172/55, 172/57, 172/58 to vše v k.ú. Nebanice.

 

Hlasování: 7 0 0

 

 

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 Balko Karel

 

 

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z   jednání Obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne  15.3.2005

 

 

Bod 374  OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje pozemkových parcel č. 172/54, 172/55, 172/57, 172/58 to vše v k.ú. Nebanice.

 

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta Obce Nebanice

Balko Jana                                                                             Ing. Stanislav Dušek