Zápis č.13/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 1.8.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1. Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti

              2. Místní komunikace – p.č.247 k.ú. Nebanice

      

 

Ad.1 Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti

Z důvodu nabídky prodeje rodinných domů ( 20 RD Nebanice ) v Chebském regionu, byla zahájena spolupráce Obce a realitní kanceláře REAL CHEB J.Hejduk s.r.o.

OZ projednalo předloženou Smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitosti a schvaluje její uzavření.

Hlasování: 5 0 0

 

OZ pověřuje starostku obce k podpisu  Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti,

na straně jedné Obec Nebanice na straně druhé spol. REAL CHEB J.Hejduk s.r.o.

Hlasování: 5 0 0

 

 

 

Ad.2. Místní komunikace – p.č.247 k.ú.Nebanice ( směr Vrbová )

Starostka seznámila zastupitele s tím, že v úterý 31.7.07 proběhla na obecním úřadě schůzka ohledně stavu výše uvedené místní komunikace. Dostavili se zástupci obce a Ing. Šimáček.

Obě strany se dohodly na konkrétních úkolech takto:

 

Obec Nebanice – zajistí materiál na opravu

                       - úpravu materiálu na komunikaci

 

Ing.Miloslav Šimáček – zajistí navezení materiálu přímo na komunikaci

 

Po telefonické domluvě spol. Agrona, a.s. přislíbila zajištění dopravy na veškerý materiál.

 

 

 

                               

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 1.8.2007

 

Bod 119 OZ schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti pro prodej 20 RD Nebanice se spol. REAL CHEB J.Hejduk s.r.o.

 

Bod 120 OZ pověřuje starostku obce k podpisu  Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti,

na straně jedné Obec Nebanice na straně druhé spol. REAL CHEB J.Hejduk s.r.o.

 

 

Na vědomí:

Starostka seznámila zastupitele s tím, že v úterý 31.7.07 proběhla na obecním úřadě schůzka ohledně stavu výše uvedené místní komunikace. Dostavili se zástupci obce a Ing. Šimáček.

Obě strany se dohodly na konkrétních úkolech takto:

 

Obec Nebanice – zajistí materiál na opravu

                       - úpravu materiálu na komunikaci

 

Ing.Miloslav Šimáček – zajistí navezení materiálu přímo na komunikaci

 

Po telefonické domluvě spol. Agrona, a.s. přislíbila zajištění dopravy na veškerý materiál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková