ROZPOČET na rok 2007

 

 

 

 

 

PŘÍJMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

Daňové příjmy, převody

 

2 394 748,00  

1012

 

 

 

Podnikání v zemědělství

 

0,00  

2310

 

 

 

Vodní hospodářství

 

18 000,00  

3612

 

 

 

Bytové hospodářství

 

38 000,00  

3613

 

 

 

Nebytové hospodářství

 

77 500,00  

3632

 

 

 

Pohřebnictví

 

0,00  

3639

 

 

 

Komunální služby

 

170 500,00  

3722

 

 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

 

17 000,00  

3743

 

 

 

Rekultivace půdy

 

2 500,00  

3745

 

 

 

Péče o vzhled obcí

 

0,00  

6171

 

 

 

Činnost místní správy

 

1 500,00  

6310

 

 

 

Obecné příjmy z finančních operací

 

8 000,00  

6320

 

 

 

Pojištění funkčně nespecifikované

 

0,00  

6399

 

 

 

Ostatní finanční operace

 

1 500,00  

 

 

 

 

PŘÍJMY  CELKEM

2 729 248,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE

 

 

2212

 

 

 

Silnice

 

40 000,00  

2310

 

 

 

Vodní hospodářství

 

50 000,00  

3113

 

 

 

Základní školy

 

170 000,00  

3314

 

 

 

Činnosti knihovnické

 

3 000,00  

3399

 

 

 

Ostatní záležitosti kultury

 

20 500,00  

3419

 

 

 

Ostatní tělovýchovná činnost

 

60 000,00  

3421

 

 

 

Využití volného času dětí a mládeže

 

0,00  

3429

 

 

 

Ostatní zájmová činnost a rekreace

 

40 000,00  

3611

 

 

 

Podpora individuální bytové výstavby

 

0,00  

3612

 

 

 

Bytové hospodářství

 

55 000,00  

3613

 

 

 

Nebytové hospodářství

 

0,00  

3631

 

 

 

Veřejné osvětlení

 

80 000,00  

3632

 

 

 

Pohřebnictví

 

0,00  

3635

 

 

 

Územní plánování

 

0,00  

3639

 

 

 

Komunální služby

 

130 000,00  

3722

 

 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

 

180 000,00  

3745

 

 

 

Péče o vzhled obcí

 

0,00  

4222

 

 

 

Veřejně prospěšné práce

 

0,00  

4319

 

 

 

Ostatní sociální péče

 

0,00  

5512

 

 

 

Požární ochrana – dobrovolná část

 

0,00  

5521

 

 

 

Integrovaný záchranný systém

 

0,00  

6112

 

 

 

Zastupitelstva obcí

 

595 000,00  

6171

 

 

 

Činnost místní správy

 

603 000,00  

6310

 

 

 

Obecné příjmy z finančních operací

 

846 000,00  

6320

 

 

 

Pojištění funkčně nespecifikované

 

28 000,00   

6399

 

 

 

Ostatní finanční operace

 

0,00  

 

 

 

 

VÝDAJE CELKEM

2 900 500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ CELKEM

171 252,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY 

2 729 248,00  

 

 

 

 

 

VÝDAJE

2 900 500,00  

 

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ

171 252,00  

 

 

 

 

 

CELKEM

0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet byl schválen  Obecním zastupitelstvem dne 29.3.2007 usnesením bod číslo 89.