Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 4.8.2008

 

Bod 283 OZ schvaluje uzavření Kupní smlouvy, jejímiž účastníky jsou

 

předmětem jsou nemovitosti

 

schvaluje tuto Kupní smlouvu uzavřít a zároveň zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková