Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 08.09.2008

 

Bod 288 OZ schvaluje Dohodu o výhradním zařazení do nabídky tak, jak byla předložena a pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedené Dohody.

 

Bod 289 OZ schvaluje prodej panu Juraji Bartkovi, trv. bytem Sokolov, Seifertova 1839,  jehož předmětem jsou nemovitosti:

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková