Zápis č. 51/06

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.4.2006

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

           1. Schválení programu

           2. Znak a vlajka obce

 

 

Ad.1 Schválení programu

OZ schvaluje program dnešního zasedání

Hlasování 6 0 0

 

 

Ad.2. Znak a vlajka obce

OZ projednalo  12 předložených návrhů znaku a vlajky pro obec Nebanice a schvaluje návrh číslo 5.

Hlasování  4 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Janoušková

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.4.2006

 

Bod 513 OZ schválilo návrh číslo 5 pro vyhotovení znaku a vlajky pro obec Nebanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek