Zápis č. 53/06

       

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 22.5.2006

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

 

Program:

           1. Darovací smlouva

 

 

 

Ad.1 Darovací smlouva

OZ projednalo a schvaluje podepsání  darovací smlouvy ( dárce Obec Nebanice x obdarovaný CHEVAK Cheb a.s. ) v předloženém znění – příloha zápisu.

Hlasování 6 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Eva Janoušková

 

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 22.5.2006

 

 

Bod 524 OZ projednalo a schvaluje podepsání  darovací smlouvy ( dárce Obec Nebanice x obdarovaný CHEVAK Cheb a.s. )

 

Z : J. Balko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                 Místostarosta obce Nebanice

Jana Balko                                                                      Ing.Stanislav Dušek