Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 14.10.2008

 

Bod 296 OZ schvaluje Dodatek č.1/2008 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 20.8.2008, smluvní strany jsou Obec Nebanice a manželé Daniel a Pavlína Audyovi.

 

Bod 297 OZ schvaluje prodej manželům Matěji a Aleně Novotným, trv. bytem Nezvalova 61/1, 351 01 Františkovy Lázně, jehož předmětem jsou nemovitosti:

 

Bod 298 OZ schvaluje, aby v projektu  „ Atraktivní a udržitelný venkov „ byly realizovány sadové úpravy obecního hřbitova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková